Leadership

Club Leaders

 

Co-Presidents

Ron Cai ’87LAW

Nina Sun ’01IA

Board Members

Eileen Fang

Justin Liu '07SEAS

Ken Lin '83SEAS

Ruifen Xu '04SEAS, '07GSAPP

Shinbi John '04BUS

Wenning Xing '04BUS

Showing 13 reactions

You’re not logged in. please login or create an account.
with your social media account
with your social media account